Uncategorized

Chắc đây là câu hỏi của nhiều bạn. Note lại vài điểm mà mình thấy đúng, mặc dù mình cũng thất bại tè le. Đã làm gì thì phải làm cho tới, đừng cưỡi ngựa xem hoa, khi đã tập trung và làm đến một mức độ nào đấy, cho dù thất bại, bạn cũng […]

Last week was the first time I went to Singapore and the first time I go to outside Vietnam also. There are a lot of new things I hear and see. Here are some of them. 1. Changi Airport is huge. So you maybe have to walk 2-3 km to go to the boarding gate. […]

Từ hồi mà kỷ luật bản thân để dùng 1 phần mềm quản lý tài chính một cách nghiêm túc & đều đặn mình nhận ra khá nhiều thứ hay ho. Hôm nay, từ nhiên thấy số tiền trong ví nhiều hơn số tiền đáng ra nó phải có (thông tin từ hệ thống). Nhiều […]

Về kinh doanh Học về giá trị công ty, niềm tin thương hiệu, tầm nhìn, xứ mệnh. Học về những gì khách hàng muốn, và tất cả hội đồng quản trị kì vọng. Học về mô hình kinh doanh, kiến thức tài chính. Học về làm sao để công ty kết nối với nhau, bằng […]