Dành cho người mới làm quản lý

Về kinh doanh

 1. Học về giá trị công ty, niềm tin thương hiệu, tầm nhìn, xứ mệnh.
 2. Học về những gì khách hàng muốn, và tất cả hội đồng quản trị kì vọng.
 3. Học về mô hình kinh doanh, kiến thức tài chính.
 4. Học về làm sao để công ty kết nối với nhau, bằng cách học những khái niệm trong ngành, và ngôn ngữ của những mối quan hệ của họ.
 5. Học cách luôn lạc quan và tích cực, với một thái độ. Với một thái độ phong phú & không khan hiếm.
 6. Học cách để gác cái tôi của bạn lại, luôn làm những gì là tốt nhất cho công ty.
 7. Hiểu rằng sự ngay thẳng & đạo đức chỉ là những từ mĩ miều của việc nói sự thật & làm điều đúng đắt.

Về quản lý con người:

 1. Hiểu rằng sự quản lý là rất rõ ràng, và hành vi của bạn toả sáng như ánh đèn leon.
 2. Học cách lắng nghe nhiều hơn, nghe nhiều hơn nói. Và học cách đặt câu hỏi.
 3. Học cách tôn trọng sản phẩm & trí thông minh của người khác, không phụ thuộc vào họ đang làm chức vụ gì.
 4. Học cách xác định & xử dụng điểm mạnh của nhân viên, theo cách mà khắc phục được những điểm yếu của họ.
 5. Học cách làm việc với người khác. Quản lý phải “làm với”, không phải “làm cho”.
 6. Học để chỉ mọi người làm những điều đúng đắn, cho họ lòng tin khi thiếu.
 7. Một người quản lý tốt là một người quản lý được đề bạt, không phải chỉ là thăng chức.