How to change the world?

quote-when-i-was-a-young-man-i-wanted-to-change-the-world-i-found-it-was-difficult-to-change-the-world-anonymous-295667

When I was a young man, I wanted to change the world.

I found it was diffficult to change the world, so I tried to change my nation.

When I found I couldn’t change the nation, I began to focus on my town. I couldn’t change the town and as an older man, I tried to change my family.

Now,as an old man, I realize the only thing I can change is myself, and suddenly I realize that if long ago I had changed myself, I could have made an impact on my family. My family and I could have made an impact on our town. Their impact could have changed the nation and I could indeed have changed the worldUnknown

Tạm dịch là

Khi tôi còn trẻ, tôi muốn thay đổi thế giới.

Tôi biết rằng khó để thay đổi thế giới, bởi vậy tôi đã cố gắng thay đổi đất nước tôi.

Khi tôi biết rằng tôi không thể thay đổi đất nước, tôi bắt đầu tập trung vào quê hương tôi. Nhưng tôi đã không thể thay đổi quê hương như những người lớn tuổi. Tôi đã thử thay đổi gia đình tôi.

Và bây giờ, khi đã là một người trưởng thành, tôi nhận ra duy nhất 1 điều, tôi chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình, và tôi đã nhận ra rằng, nếu tôi cố gắng thay đổi chính tôi, tôi có thể gây ra ảnh hưởng đến gia đình tôi. Gia đình tôi & tôi có thể tạo ra tầm ảnh hưởng lên quê hương tôi. Và tầm ảnh hưởng của họ của thế thay đổi quốc gia, và tôi có thể đã thay đổi thế giới.Thomas tạm dịch

Đây là một sự thật ko phải ai cũng biết :). Ai cũng muốn thay đổi thế giới, ai cũng muốn làm những điều lớn lao.

Nhưng…

Để thay đổi thế giới, để làm những điều lớn lao, bạn phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Thay đổi bản thân mình trướng, cố gắng mỗi ngày, từng bước, từng chút một… đến lúc nào đấy, bạn sẽ nhận ra mọi thứ đã thay đổi từ khi nào mà bạn ko hay :).

tumblr_inline_na0sxwXPbH1r9qfy5

Tôi đã giật mình khi xem bức ảnh này. Ý nghĩa của nó là: Nếu giả sử mỗi ngày bạn cố gắng 1%, thì trong 1 năm, bạn sẽ làm được gấp 37 lần trước đó. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn kém đi 1%, thì sau 1 năm, bạn chỉ còn lại có 3% của bản thân mình. (Đoạn này mình ko biết diễn tả thế nào cho chuẩn :D)

Chốt lại là, hãy mơ lớn, nhưng bắt đầu từng bước 1. Cố gắng ngày qua ngày, từng ngày một, thay đổi bản thân mình trước. Con đường đến giấc mơ sẽ ko còn xa nữa :).

robin-sharma

  • Truong Dang

    cảm ơn anh bức ảnh với phép lũy thừa.

    • http://gogothomas.com Thomas

      :).