Làm sao để thành công?

Chắc đây là câu hỏi của nhiều bạn. Note lại vài điểm mà mình thấy đúng, mặc dù mình cũng thất bại tè le.

  1. Đã làm gì thì phải làm cho tới, đừng cưỡi ngựa xem hoa, khi đã tập trung và làm đến một mức độ nào đấy, cho dù thất bại, bạn cũng sẽ học được nhiều thứ đáng giá, để lần sau bạn làm tốt hơn. Còn nếu chỉ thấy người khác làm, mình cũng làm, hoặc thấy vui thì làm, thì tốt nhất, bỏ đi, tốn thời gian vô ích.
  2. Không có con đường là là dễ dàng. Đừng tin vô mấy cuốn sách thành công, cũng đừng tin vô bài học này nọ mà thằng này thằng kia nói. Nếu thành công là dễ dàng, hoặc có thể học được, thì chắc thế giới này không có ai thất bại.
  3. Hãy luyện tập tư duy phân tích vấn đề & cách đặt câu hỏi.
    • Phân tích để biết mục tiêu của mình là gì, để đạt đc cái đó thì mình phải làm gì, hàng ngày, hàng tháng…, hàng tuần…
    • Phân tích để biết bản chất thật sự của 1 việc. Rất nhiều việc mà bạn thấy, là được chi phối bởi tổ chức, cá nhân nào đó.
  4. Giờ chưa phải là lúc đặt mục tiêu là tiền. Thay vì đó, đặt mục tiêu là gì mà bọn có thể làm được. Ví dụ như Ngày làm việc bao nhiêu tiếng, upload bao nhiêu bài viết mới… Tiền là thứ sẽ đến nếu bạn xứng đáng.
  5. Tìm những người giỏi, để lắng nghe & học hỏi theo họ. Xây dựng mối quan hệ, chơi với những người có cùng chí hướng mục tiêu giống bạn.

Cuối cùng, cho dù bạn tài giỏi, chăm chỉ, thông minh đến cỡ nào, thì cũng không có gì chắc chắn bạn sẽ thành công, cuộc sống là vậy, cứ vui vẻ tận hưởng, và try again :).