Những yếu tố cần xem xét khi bắt đầu một dự án mới

Ready-To-Start-Something-New

 • Tiềm năng của dự án.
  • Tại sao người ta sẽ dùng sản phẩm của bạn.
  • Thời điểm
  • Lợi nhuận.
 • Nguồn lực về thời gian
 • Nguồn lực con người
 • Nguồn lực tài chính
 • Lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.
 • Kế hoạch triển khai

Cần phân biệt rõ ràng “Tôi sẽ làm”, “Tôi sẽ làm được” với “Tôi đã làm được”. Lúc mới nghĩ ra ý tưởng thì ai cũng sẽ thấy rất tiềm năng, nhưng từ “Tôi sẽ làm được” đến “Tôi đã làm được” là cả 1 quá trình dài. Tốt nhất, bạn hãy làm mọi thứ càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt.

// Ghi nhanh, có thời gian sẽ viết cụ thể hơn sau.