Tiềm năng của dự án. Tại sao người ta sẽ dùng sản phẩm của bạn. Thời điểm Lợi nhuận. Nguồn lực về thời gian Nguồn lực con người Nguồn lực tài chính Lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Kế hoạch triển khai Cần phân biệt rõ ràng “Tôi sẽ làm”, “Tôi sẽ làm […]

Bạn vẫn thường được nghe câu “Thất bại là mẹ thành công”, câu này chỉ đúng khi bạn có thể học hỏi từ những thất bại, tránh được những thất bại tương tự & làm tốt hơn ở những lần tiếp theo. Vậy làm sao để học hỏi được từ một thất bại thì không […]

Hẳn có đôi lần, bạn từng nghe đến một câu ngạn ngữ: “ Người ta không từ bỏ công việc, mà chỉ từ bỏ ông chủ”. Một nhà lãnh đạo tồi sẽ khiến nhân viên của mình không thể làm việc tốt và tận tâm được. Đây chính là lý do vì sao khi chọn […]

Almost people often buy the things which are not really necessary. There are some benefitial tips which will help you to save money when you go shopping.

Hi there, Thanks for your visiting. And do you want to know about me? Yes. I am Thomas Bui. I am from Vietnam. In Vietnam, everyone called me “Thanh” – My Vietnamese Name. And this is my picture:   I graduated from Vietnam National Univerity specialized in Computer Science. I have had 7 year experience […]