Personal Finance #1

Từ hồi mà kỷ luật bản thân để dùng 1 phần mềm quản lý tài chính một cách nghiêm túc & đều đặn mình nhận ra khá nhiều thứ hay ho.

Hôm nay, từ nhiên thấy số tiền trong ví nhiều hơn số tiền đáng ra nó phải có (thông tin từ hệ thống). Nhiều hơn còn đáng sợ hơn là ít hơn. Vì ít hơn thì mình biết ngay là ghi thiếu giao dịch nào đó, còn nhiều hơn thì ko biết tiền từ đâu ra.

Mất 1 hồi check lại các giao dịch trong vài ngày gần đây mới phát hiện ra 1 giao dịch bị ghi 2 lần 🙂

Những trải nghiệm này hoàn toàn có thể áp dụng để quản lý tài chính doanh nghiệp ở 1 khía cạnh nào đó.

Phù phù.